Pierwsza umowa o pracę – o czym należy pamiętać?

Podpisanie pierwszej umowy o pracę jest kluczowym momentem w życiu każdego pracownika. To krok w kierunku stabilizacji zatrudnienia, ochrony przepisami Kodeksu pracy i zdobycia uprawnień, których nie dostają pracujący na podstawie np. umowy-zlecenia. Jednak podpisanie pierwszej umowy o pracę może wywołać stres, szczególnie u osób bez doświadczenia zawodowego. Aby uniknąć błędów, warto zapanować nad emocjami i spojrzeć na relację z pracodawcą przez pryzmat przepisów prawa pracy. Sprawdź, na co warto zwrócić szczególną uwagę.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Pierwsza umowa na czas określony lub nieokreślony – nie bój się pytać!
• Pierwsza umowa o pracę – ile urlopu, co ze zwolnieniami?
• Pierwsza umowa o pracę – wynagrodzenie
• Umowa o pracę a umowa-zlecenie czy B2B

Pierwsza umowa na czas określony lub nieokreślony – nie bój się pytać!

Na czym konkretnie ma polegać Twoja praca? Kto będzie Twoim bezpośrednim zwierzchnikiem? Jak liczny jest zespół? Czy będziesz pracować stacjonarnie, zdalnie, a może w modelu hybrydowym? Co to dokładnie oznacza? Na jakie warunki i zasady współpracy możesz wówczas liczyć? To bardzo ważne, aby wiedzieć jak najwięcej i dzięki temu zwiększyć swoją pewność siebie w nowej sytuacji. Przyszły pracodawca powinien już na etapie rekrutacji odpowiedzieć na te i podobne pytania.

| 10 pytań, które warto zadać na koniec każdej rozmowy o pracę

Pierwsza umowa o pracę – ile urlopu, co ze zwolnieniami?

Kolejną kwestią są formalne aspekty zatrudnienia na podstawie pierwszej umowy o pracę. To naturalne, że zastanawiasz się, czy można wziąć urlop w pierwszym miesiącu pracy lub jak wygląda kwestia pierwsza umowa o pracę a zwolnienie lekarskie. Takie sprawy określa Kodeks pracy.

  • Pierwsza umowa o pracę – na jaki okres?

Umowa o pracę powinna mieć formę pisemną. Przed złożeniem podpisu upewnij się, że treść dokumentu jest zgodna z prawem oraz ustaleniami poczynionymi w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Zwróć uwagę na okres trwania umowy (czas określony lub nieokreślony). Zareaguj, jeśli dostrzeżesz jakieś nieprawidłowości. Warto też dowiedzieć się więcej o okresie wypowiedzenia, który jednak nie musi być wspomniany w umowie (zależy on od rodzaju umowy i stażu pracy).

  • Pierwsza umowa o pracę a zwolnienie lekarskie i chorobowe

Jeśli pracownik zatrudniony na pierwszej umowie o pracę zachoruje, może otrzymać wynagrodzenie za każdy dzień choroby, także za dni wolne od pracy (weekendy i święta). Wysokość wynagrodzenia jest ustalana na podstawie wymiaru zasiłku chorobowego. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych; bez uwzględnienia miesiąca, w którym pracownik zachorował.

Wysokość wynagrodzenia chorobowego może wynosić:

  • 80% wynagrodzenia – jest to najczęstsza stawka wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi, który np. leczy się w domu,
  • 100% wynagrodzenia – jest to stawka wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi, który np. miał wypadek w drodze do pracy bądź z pracy.

Aby otrzymać wynagrodzenie, potrzebne jest zaświadczenie lekarskie, czyli tzw. L4.

  • Pierwsza umowa o pracę – urlop

Pracując na etacie, masz prawo do urlopu wypoczynkowego. W pierwszym roku pracy przysługuje Ci część z 20 lub 26 dni. Liczba dni wolnych powinna być proporcjonalna do przepracowanego okresu. Jeśli masz np. 8-letni staż urlopowy i przepracowałeś u danego pracodawcy 6 miesięcy, przysługuje Ci 10 dni urlopu.

Zastanawiasz się, czy w pierwszym miesiącu pracy można wziąć urlop lub jak wygląda kwestia chorobowego w pierwszym miesiącu pracy? Przeczytaj poniższy artykuł:

| Pierwszy rok w pracy – co warto wiedzieć o obliczaniu wynagrodzenia?

Pierwsza umowa o pracę – wynagrodzenie

Rozmawiając o wynagrodzeniu podczas rekrutacji, pamiętaj o różnicy między kwotą brutto a netto. Jeśli np. płaca brutto wynosi 5000 zł, otrzymasz na konto ok. 3700 zł. Pracodawca odliczy bowiem składki ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jeśli chcesz ustalić, ile zarobisz „na rękę”, skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl.

Umowa o pracę a umowa-zlecenie czy B2B

Umowa o pracę to najpopularniejsza forma zatrudnienia, ale oprócz niej istnieje kilka innych rodzajów umów cywilnoprawnych. Poniżej znajdziesz krótką charakterystykę każdej z nich.

  • Umowa-zlecenie – pracownik wykonuje określone zadania na rzecz zleceniodawcy. Nie jest zatrudniony na stałe, ale za to może wykonywać pracę w dowolnym miejscu i czasie. Umowa-zlecenie może być rozwiązania w każdej chwili. Zleceniobiorcy nie przysługuje urlop płatny, chyba że ta kwestia zostanie ustalona ze zleceniodawcą i uwzględniona w umowie. Wynagrodzenie chorobowe za umowę-zlecenie będzie wypłacane tylko wtedy, gdy pracownik dobrowolnie przystąpi do ubezpieczenia chorobowego i złoży odpowiedni wniosek do zleceniodawcy.
  • Umowa o dzieło – jest to forma współpracy między wykonawcą a zlecającym na określony czas lub konkretne zadanie. Nie przysługuje tu urlop płatny ani wynagrodzenie chorobowe.
  • B2B – to forma współpracy przedsiębiorstwa z innym podmiotem w celu świadczenia usług. Osoba działająca na podstawie umowy B2B nie ma prawa do urlopu płatnego ani wynagrodzenia chorobowego. W ostatnim czasie dość popularne staje się przejście z umowy-zlecenie na B2B w tej samej firmie. Dzięki temu osoba wykonująca zlecenie może liczyć na wyższy zarobek – zmiana umowy-zlecenie na współpracę B2B pozwala m.in. skorzystać z małego ZUS-u, co przekłada się na więcej oszczędności w portfelu. Umowa B2B pozwala na większą elastyczność i szansę na nawiązanie współpracy z kilkoma firmami jednocześnie. Wiąże się także z szeregiem innych korzyści, np. przedsiębiorca może zaliczyć wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem firmy do kosztów działalności i odliczać je od podatku dochodowego. Może też korzystać z leasingu na sprzęt czy samochód.

Pamiętaj, że każdy rodzaj umowy wiąże się zarówno z pewnymi przywilejami, jak i wymaganiami. Rozpoczynając karierę zawodową, warto więc świadomość, jaki rodzaj umowy podpisujesz i jakie prawa oraz obowiązki będą na Tobie spoczywały. Pamiętaj też, aby dokładnie czytać to, co podpisujesz. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z prawnikiem lub doradcą zawodowym. Życzymy Ci powodzenia na początku Twojej zawodowej ścieżki!