Czy Polacy dostają benefity lub premię za zaangażowanie w pracę?

Model ośmiogodzinnego trybu pracy jest nadal najbardziej popularny w Polsce. Aż 54% pracujących Polaków właśnie tyle czasu poświęca dziennie na swoje zawodowe obowiązki – tak wynika z raportu Pracuj.pl „Zaangażowani, ale nie zmotywowani. Polacy w pracy”.  Czy jednak pracownicy czują się zmotywowani? Co sprawia, że chce im się pracować? Wreszcie najważniejsze – czy są za swoją pracę doceniani? Sprawdzamy pozostałe wyniki badania!

Czego dowiesz się z artykułu?

• Podziękowanie za zaangażowanie w pracę – rodzaje gratyfikacji
• Brak premii za zaangażowanie lub premii za aktywność a cicha rezygnacja
• Dodatkowe obowiązki w pracy a wynagrodzenie

Podziękowanie za zaangażowanie w pracę – rodzaje gratyfikacji

Według badania Pracuj.pl aż 8 na 10 respondentów deklaruje, że jest zaangażowanych w swoje codzienne obowiązki. W większości są to kobiety (83%). Po drugiej stronie są natomiast pracownicy (37%), którzy przyznają, że w pracy skupiają się wyłącznie na swoich formalnych obowiązkach i nie są skłonni do podejmowania dodatkowych zadań.

Wynagrodzenie za swoją pracę jest oczywiste. Co natomiast z premią, dodatkami pieniężnymi lub innymi gratyfikacjami, np.:

  • bonami,
  • nagrodami rzeczowymi lub upominkami,
  • kartami rabatowymi,
  • świadczeniami pozapłacowymi?

Według raportu zaledwie 39% pracujących Polaków uważa, że w ich miejscu pracy większe zaangażowanie jest opłacalne. Mogą więc liczyć na dodatkowe premie i nagrody np. za osiąganie lepszych wyników, wyróżnianie się na tle zespołu czy przyjmowanie dodatkowych zadań.

| System wynagradzania w firmie. Jakie są najważniejsze formy wynagradzania pracowników?

Brak premii za zaangażowanie lub premii za aktywność a cicha rezygnacja

Odsetek osób, które uważają, że nie otrzymają premii uznaniowej za zaangażowanie ani innych dodatkowych benefitów, jest bardzo wysoki. Pracownicy nie widzą korzyści w większym angażowaniu się w swoją pracę. To może nieść za sobą dalsze konsekwencje:

  • pracownik niezaangażowany w pracę jest bardziej narażony na wypalenie zawodowe,
  • pracownik, który nie czuje się doceniany, może w negatywnym świetle wypowiadać się o swoim pracodawcy,
  • pracownik, który nie otrzymuje gratyfikacji za zaangażowanie, jest słabiej związany ze swoją firmą,
  • pracownik, który odczuwa brak doceniania, łatwiej podejmuje decyzję o odejściu z firmy.

Na motywację pracowników z pewnością wpływają  gratyfikacje za dodatkową pracę, jak np. nagrody za szczególne zaangażowanie, premie, ale też jasna ścieżka rozwoju i kariery, możliwość udziału w ciekawych projektach, jak również poczucie docenienia i realizacji zawodowej. To pomaga przeciwdziałać zjawisku, jakim jest cicha rezygnacja (ang. quiet quitting), polegająca na stopniowym wycofywaniu się z życia organizacji, w wyniku spadku energii, zadowolenia i motywacji.

| Podwyżka – o ile procent może być większa Twoja wypłata?

Dodatkowe obowiązki w pracy a wynagrodzenie

Czy dodatkowe obowiązki w pracy popłacają? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna – dodatkowe obowiązki w pracy mogą popłacać, ale nie muszą. Wszystko bowiem zależy od polityki rozwojowej danej firmy.

Jak motywować pracowników do pracy? Dobrym rozwiązaniem jest jasny system premiowania – zarówno w postaci premii regulaminowych, jak i uznaniowych. To ważna wskazówka dla pracodawców, którzy powinni rozważyć inwestowanie w profesjonalne działy HR, odpowiedzialne nie tylko za rekrutację, ale też komunikację wewnętrzną i rozwój pracowników w organizacji.

| Kiedy pracodawca może obniżyć wynagrodzenie?

Skutecznym sposobem na zwiększenie zaangażowania pracowników i poprawę ich motywacji jest także wdrożenie w firmie benefitów pozapłacowych. Dopłaty do kart sportowych, dodatkowa opieka medyczna, którą może zostać objęta także rodzina pracownika, dofinansowanie posiłków to tylko kilka rozwiązań, po które sięga już wiele firm.

Czy Polacy otrzymują więc premie za zaangażowanie i benefity? Wszystko zależy od tego, jakie gratyfikacje są brane pod uwagę. Jak wynika z raportu, dodatkowe świadczenia finansowe za większe zaangażowanie nadal są rzadkością. Jednak system benefitów bardzo sprawnie funkcjonuje w wielu organizacjach od lat.

Badanie przeprowadzone przez Pracuj.pl jasno pokazuje, że pracownikom zależy na angażowaniu się w wykonywaną pracę, ale jednocześnie chcą być za nią doceniani. Potrzebują więc zewnętrznego impulsu, który zachęci ich do dodatkowych działań. Zadaniem pracodawców jest stworzenie takiego środowiska, w którym osoba zatrudniona będzie chciała angażować się w zadania i będzie czuła się za nie odpowiedzialna. Warto pamiętać, że zaangażowany pracownik jeszcze lepiej wykonuje swoją pracę, jest z niej dumny, ma lepsze opinie o swoich przełożonych i jest mocniej związany z firmą.