Dziecko w domu a Twoja pensja – ile będziesz zarabiać na etacie, gdy weźmiesz urlop macierzyński, ojcowski lub rodzicielski?

Niebawem zostaniesz rodzicem? Planujesz wziąć urlop macierzyński, ojcowski, a może również rodzicielski? Zastanawiasz się, ile będzie wynosić Twoja pensja? Koniecznie przeczytaj artykuł, w którym zebraliśmy najważniejsze przepisy dotyczące wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowie o pracę, jednocześnie przebywających na urlopach związanych z opieką nad nowo narodzonym dzieckiem.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Ile trwa urlop macierzyński?
• Urlop macierzyński – wynagrodzenie
• Urlop rodzicielski – ile płatny?
• Czy urlop ojcowski jest płatny?
• Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Ile trwa urlop macierzyński?

Urlop macierzyński jest obowiązkowy i przysługuje każdej kobiecie zatrudnionej na umowę o pracę, która urodziła dziecko. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., czyli Kodeks pracy, reguluje długość jego trwania w zależności od liczby dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu i wynosi odpowiednio:

  • 20 tygodni – jedno dziecko,
  • 31 tygodni – dwoje dzieci,
  • 33 tygodni – troje dzieci,
  • 35 tygodni – czworo dzieci,
  • 37 tygodni – pięcioro i więcej dzieci.

Po obowiązkowych 98 dniach (14 tygodniach) matka ma prawo przekazać część urlopu ojcu na maksymalnie 6 tygodni.

Ważne! Dwoje rodziców nie może w tym samym czasie przebywać na macierzyńskim/ojcowskim.

Urlop macierzyński – wynagrodzenie

Zastanawiasz się, kto płaci za urlop macierzyński? Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, za okres przebywania na urlopie pracownicy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że w związku z urodzeniem dziecka kobieta zatrudniona na umowę o pracę będzie otrzymywać równowartość swojej pensji przez okres 20 tygodni.

| Matki na rynku pracy, czyli finansowo pod górkę

Urlop rodzicielski – ile płatny?

Rodzice mają też prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, w wymiarze 41 lub 43 tygodni. Unijne dyrektywy rodzicielskie oraz work-life balance wprowadzają w ramach wymiaru urlopu rodzicielskiego nieprzenoszalną część tego urlopu w wymiarze do 9 tygodni dla każdego z rodziców. Za cały okres jego trwania przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 70% podstawy wymiaru tego świadczenia. Co więcej, jeśli złożysz stosowny wniosek w terminie nie późniejszym niż 21 dni po porodzie, miesięczna wysokość zasiłku za okres zarówno urlopu macierzyńskiego, jak i rodzicielskiego będzie wynosić 81,5% podstawy wymiaru wypłacanego świadczenia. Jeśli otrzymujesz przeciętne wynagrodzenie w wysokości 7430,65 zł brutto, czyli 5443,84 zł netto – Twój zasiłek macierzyński (70%) wyniesie 3810,68 zł netto. Połączenie urlopu macierzyńskiego z rodzicielskim (81.5%) pozwoli uzyskać zasiłek w wysokości 4436,72 zł netto.

Kalkulator urlopu macierzyńskiego – Oblicz Urlop Rodzicielski

Czy urlop ojcowski jest płatny?

Urlop ojcowski przysługuje ojcu dziecka po jego urodzeniu. To wyłączne i samodzielne prawo pracownika – ojca. Jest ono niezależne od uprawnień matki dziecka.

Ojciec wychowujący dziecko ma prawo do płatnego urlopu ojcowski w wymiarze do 2 tygodni. Według nowelizacji Kodeksu pracy z dnia 9 marca 2023 r. będzie możliwy nie dłużej niż do upływu:

  • ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia,
  • 12 miesięcy od dnia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Urlop ojcowski – ile jest płatny? Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. Oznacza to, że ojcu przysługuje pełne wynagrodzenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zatem jeśli otrzymujesz pensję w wysokości np. 5443,84 zł netto, to taką kwotę otrzymasz od ZUS-u.

| Zasiłek macierzyński dla bezrobotnej – co mówią przepisy?

Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę. Może z niego skorzystać zarówno matka, jak i ojciec – jednak tylko, jeżeli oboje są pracownikami. Wymiar urlopu wychowawczego w Polsce to maksymalnie 36 miesięcy. Możesz podzielić go maksymalnie na 5 części. Najmniejsza z nich powinna wynosić 8 tygodni.

Urlop wychowawczy – ile płatny? Niestety nie otrzymasz wynagrodzenia za okres, w którym będziesz przebywać na urlopie wychowawczym. Pracodawca będzie jednak odprowadzał za Ciebie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Podstawa wymiaru składek nie może jednak być:

  • wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego,
  • niższa niż 75% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego.

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą regulacji prawnych czy kwestii wynagrodzenia dla rodziców i nie tylko? Zajrzyj na stronę poświęconą zarobkom na różnych stanowiskach. Sprawdzaj aktualności i bądź na bieżąco ze stale zmieniającym się rynkiem pracy!