Najniższa krajowa – czym jest i jak ją wyliczyć?

Około 1,6 mln – tyle osób otrzymywało w grudniu 2021 r. wynagrodzenie brutto nieprzekraczające najniższej krajowej – tak wynika z raportu GUS. Od tego czasu wprowadzono już trzy podwyżki minimalnej pensji. Sprawdź, jaka jest najniższa krajowa netto 2023 oraz jak obliczyć wartość najniższej krajowej 2023 na rękę.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Kto ustala, ile wynosi najniższa krajowa netto, brutto i najniższa krajowa na godzinę?
• Najniższa krajowa 2023 brutto w porównaniu z poprzednimi latami
• Najniższa krajowa 2023 netto i brutto – jak obliczyć krok po kroku?

Kto ustala, ile wynosi najniższa krajowa netto, brutto i najniższa krajowa na godzinę?

Zgodnie z przepisami wstępną propozycję wysokości najniższej krajowej, czyli ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze godzin, ustala Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a następnie przedstawia ją Radzie Ministrów. Podstawę jej obliczenia stanowi ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Organ sprawujący władzę wykonawczą, podejmując decyzję, kieruje się przede wszystkim prognozami dotyczącymi wzrostu cen w kolejnym roku kalendarzowym (wskaźnikiem inflacji). Płaca minimalna może wzrosnąć dodatkowo o dwie trzecie realnego wzrostu gospodarczego. Dzieje się tak w przypadku, gdy dotychczasowa wysokość płacy minimalnej jest niższa od połowy średniej krajowej.

Wchodząc w świat finansów, warto wiedzieć, że z najniższą krajową w Polsce są związane też inne zagadnienia, takie jak wspomniana średnia krajowa czy przeciętne zarobki. Znajomość pojęć ułatwi Ci poruszanie się po rynku pracy, więc koniecznie przeczytaj nasz artykuł na ten temat:

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – wszystko o ustalaniu jego wartości przez GUS

Najniższa krajowa 2023 brutto w porównaniu z poprzednimi latami

Na przestrzeni lat zaszły spore zmiany w wysokości wynagrodzenia minimalnego w Polsce. Najniższa krajowa w 2009 r. wynosiła 1276 zł brutto. Rok później – 1317 zł brutto. W następnych latach notowano kolejne wzrosty, a najniższe pensje brutto wynosiły:

 • 2011 r. – 1386 zł,
 • 2012 r. – 1500 zł,
 • 2013 r. – 1600 zł,
 • 2014 r. – 1680 zł,
 • 2015 r. – 1750 zł,
 • 2016 r. – 1850 zł,
 • 2017 r. – 2000 zł,
 • 2018 r. – 2100 zł,
 • 2019 r. – 2250 zł,
 • 2020 r. – 2600 zł,
 • 2021 r. – 2800 zł,
 • 2022 r. – 3010 zł.

Najniższa krajowa 2023 brutto napoczątku roku została podniesiona do 3490 zł. W lipcu miała miejsce ponowna podwyżka – więc obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 3600 zł (stan na lipiec 2023).

Warto wiedzieć, że wynagrodzenie uczniów i studentów do 26. roku życia nie jest ozusowane ani opodatkowane, dlatego w ich przypadku najniższa krajowa będzie wyższa.

Dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia istotny będzie też fakt, że najniższa krajowa 2023 za godzinę wynosi 23,50 zł brutto. Najniższa krajowa 2023 netto (na godzinę) to zatem ok. 21 zł.

| Kalkulator wynagrodzeń na godzinę

Najniższa krajowa 2023 netto i brutto – jak obliczyć krok po kroku?

3600 zł – tyle od lipca wynosi najniższa krajowa 2023. Ile na rękę otrzyma zatem pracownik, który zarabia taką kwotę lub więcej? Możesz to obliczyć w następujący sposób.

 1. Odejmij od pensji brutto składki na ZUS

Składki na ZUS = pensja brutto zł × wskaźnik 13,71%

Składki na ZUS dla najniższej krajowej 2023 wynoszą 493,56 zł.

 1. Odejmij od pensji brutto składkę zdrowotną

Składka zdrowotna = (pensja brutto – składki na ZUS) × 9%

Składka zdrowotna dla najniższej krajowej 2023 wynosi 279,58 zł.

 1. Ustal podstawy zaliczki dla PIT

Dochód = pensja brutto – składki na ZUS – miesięczne koszty

Dochód przy kosztach 250 zł (praca w miejscowości zamieszkania) dla najniższej krajowej 2023 to 2856,00 zł.

 1. Oblicz zaliczkę na podatek dochodowy

Zaliczka na PIT = dochód × stawka PIT 12% – miesięczna kwota wolna od podatku 300 zł

Zaliczka na PIT dla najniższej krajowej 2023 to 43 zł (wynik 42,72 zł jest zaokrąglany).

 1. Oblicz pensję na rękę

Dochód netto = pensja brutto – składki na ZUS – składka zdrowotna – zaliczka na PIT

Najniższa krajowa na rękę 2023 wynosi 2783,86 zł.

Najniższa krajowa na rękę to wartość, którą łatwo sprawdzić, jednak w przypadku wyższych zarobków kwotę netto przy podanych zarobkach brutto trzeba obliczyć. Nie musisz jednak za każdym razem przypominać sobie powyższych wzorów. Wystarczy, że skorzystasz z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl.

Bezpieczeństwo finansowe to Twoje prawo! Jeśli nie otrzymujesz wynagrodzenia na poziomie co najmniej najniższej krajowej w Polsce, możesz zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy. W uzasadnionych przypadkach może ona zasądzić kontrolę, a po potwierdzeniu nieprawidłowości wymierzyć pracodawcy grzywnę.

Pamiętaj też, że zawsze możesz poszukać pracy na lepszych warunkach finansowych – sprawdź oferty Pracuj.pl i znajdź satysfakcjonujące, dobrze płatne zajęcie!