Jak umotywować podanie o podwyżkę i awans?

Rozmowy o podwyżce oraz zmianie stanowiska na wyższe bywają kłopotliwe, zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Zwłaszcza teraz, gdy szalejąca inflacja powoduje dużą presję płacową. Jeśli jednak pracujesz w danej firmie przez dłuższy czas, rozwijasz się i czujesz, że Twoje doświadczenie jest dla niej cenne, warto złożyć podanie o awans lub o podwyżkę. Sprawdź, jakie argumenty są najskuteczniejsze i mogą przekonać Twojego szefa do zwiększenia Twojego wynagrodzenia!

Czego dowiesz się z artykułu?

• Inflacja a prośba o podwyżkę
• Jak umotywować podanie o podwyżkę?
• Podanie czy wniosek o podwyżkę?
• Jak napisać podanie o podwyżkę?
• Co zawrzeć w podaniu o podwyżkę?
• Kiedy składać podanie o podwyżkę?
• Jak dobrze negocjować pensję?
• Co zrobić w momencie odrzucenia wniosku o podwyżkę?
• Podanie do dyrektora o awans – podstawowe elementy pisma
• Jak napisać prośbę o zmianę stanowiska pracy? To koniecznie zawrzyj w treści!
• Wzór podania o zmianę stanowiska pracy – przykładowa treść

Inflacja a prośba o podwyżkę

Dane GUS wskazują, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 r. wzrosły o 18,4% (ceny towarów +20,2%, ceny usług +13,3%). Stale przyspieszająca inflacja ma silny wpływ na oczekiwania płacowe, ponieważ siła nabywcza pieniądza słabnie.

Zaledwie 5% Polaków postrzega swoje wynagrodzenie jako zdecydowanie zadowalające. Z najnowszego badania Pracuj.pl wynika, że mniej niż połowa pracujących Polaków jest zadowolona z poziomu swoich zarobków, a aż 74% badanych dostrzega negatywny wpływ inflacji na wynagrodzenie.

Według Hays Poland Salary Report 2023 aż 81% firm, które mogą sobie pozwolić na podwyżkę inflacyjną, już dały ją swoim pracownikom. Nie oznacza to jednak, że nie możesz liczyć na zwiększenie wynagrodzenia, a nawet awans w związku z Twoim doświadczeniem i kompetencjami. Tendencje na rynku pracy wskazują, że pracodawcy nadal są zainteresowani zatrudnianiem nowych pracowników, a także rozważają możliwość dodatkowych podwyżek wynagrodzeń, zwłaszcza dla wysoko wykwalifikowanej kadry.

Jak umotywować podanie o podwyżkę?

Właściwe uzasadnienie prośby o wyższe wynagrodzenie zwiększa Twoje szanse na sukces w rozmowie z przełożonym. Argument o inflacji może nie wystarczyć, aby przekonać pracodawcę, że należy Ci się podwyższenie wynagrodzenia. Zatem jak umotywować swoją prośbę w podaniu?

 • Wzrost zakresu obowiązków

Jeśli masz już za sobą kilka lat pracy w tej samej firmie, szef może powierzać Ci nowe obowiązki i zadania. Wzrasta tym samym Twoja odpowiedzialność oraz wpływ na rozwój firmy. To istotne kwestie, które mogą przemawiać za podwyższeniem Twojego wynagrodzenia adekwatnego do obecnie wykonywanych zadań.

 • Nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe

Masz za sobą szkolenie rozwijające Twoje kompetencje zawodowe, kurs języka obcego lub innego rodzaju osiągnięcia? To kolejne dobre argumenty na rzecz Twojej podwyżki. Im większa Twoja wiedza i umiejętności, tym wyższe powinno być wynagrodzenie.

 • Zaangażowanie w życie firmy

Swoje podanie o podwyżkę umotywuj konkretnymi przykładami osobistego zaangażowania w życie firmy. Jeśli wykazujesz się inicjatywą w pracy, masz nowatorskie pomysły i zależy Ci na tym, aby firma się rozwijała – nie wahaj się o tym napisać. Szef z pewnością spojrzy przychylniej na wniosek o wyższą pensję, jeśli przypomnisz mu o swoich konkretnych działaniach, które miały korzystny wpływ na działanie całego   przedsiębiorstwa lub np. Twojego zespołu.

 • Długość stażu pracy

Liczba lat przepracowanych w tej samej firmie jest oczywiście jednym z argumentów, które możesz zaprezentować w podaniu o podwyżkę. Warto jednak podkreślić także wiedzę teoretyczną i praktyczną zdobytą w tym czasie, która podnosi jakość Twojej pracy oraz przynosi korzyści innym.

 • Wysokość wynagrodzeń na Twoim stanowisku

Znajomość konkretnych przykładów i liczb zdecydowanie ułatwi Ci prowadzenie negocjacji z pracodawcą. Dowiedz się więcej na temat możliwości finansowych na podobnych stanowiskach. Porównując zarobki, weź pod uwagę istotne czynniki, jak Twój staż pracy, region, w którym mieści się Twoja firma lub jej wielkość.

Podanie czy wniosek o podwyżkę?

Nie ma jednego obowiązującego wzoru pisma dotyczącego podwyżki. W niektórych mniejszych firmach o nieformalnych strukturach w ogóle nie jest wymagany tego typu dokument. Kwestię wyższego wynagrodzenia można poruszyć w bezpośredniej rozmowie z przełożonym.

W większych przedsiębiorstwach lub korporacjach mogą obowiązywać gotowe wzory wniosków o podwyżkę do wypełnienia. Inne firmy wymagają samodzielnego napisania podania o podwyżkę.

Jak napisać podanie o podwyżkę?

Podanie czy wniosek o podwyżkę – pismo tego typu zawsze musi mieć formalny, uprzejmy i rzeczowy charakter. Warto zawrzeć w nim wszystkie argumenty przemawiające za wyższą pensją, a dodatkowo przypomnieć, ile wynosi nasze obecne wynagrodzenie.

Starając się o podwyżkę, nie używaj argumentów personalnych i szantażu. Nawet w obliczu galopującej inflacji wspominanie o trudnej sytuacji rodzinnej, kredycie, małym dziecku czy innych zobowiązaniach nie będzie dobrze widziane. Szantaż w postaci groźby odejścia z pracy w przypadku braku podwyżki również nie sprawi, że pracodawca chętniej Ci ją przyzna. Nawet jeśli myślisz o odejściu z firmy, warto rozstać się z miejscem pracy z klasą, dbając o pozytywne wrażenia.

| 10 argumentów, którymi nie warto uzasadniać prośby o podwyżkę

Co zawrzeć w podaniu o podwyżkę?

Dane, które obowiązkowo należy zawrzeć w podaniu o podwyżkę, to:

 • nazwa miejscowości i data składania podania,
 • Twoje imię i nazwisko,
 • imię i nazwisko przełożonego,
 • dane adresowe firmy,
 • tytuł: „Podanie o podwyżkę” lub „Wniosek o podwyżkę”,
 • prośba o podwyżkę wraz z rzeczowymi argumentami na rzecz jej przyznania,
 • grzecznościowy zwrot na koniec pisma, jak „Z poważaniem” czy „Z wyrazami szacunku,
 • odręczny podpis pracownika.

Treść samodzielnie pisanego podania lub wniosku o podwyżkę zależy wyłącznie od Ciebie. Powinna być wyczerpująca, ale zarazem zwięzła, tak aby zmieściła się na jednej stronie formatu A4. Użyj standardowej czcionki komputerowej, a treść podania podziel na czytelne akapity.

Podanie lub wniosek o podwyżkę mogą być napisane ręcznie, choć lepiej wyglądają dokumenty przygotowane na komputerze. Wydrukuj je i własnoręcznie podpisz. Przed złożeniem pisma przeczytaj je jeszcze raz lub poproś zaufaną osobę, aby sprawdziła, czy w treści dokumentu nie ma literówek lub błędów. Pismo przechowuj w teczce, żeby papier się nie pogniótł i wyglądał schludnie.

| Zasady tworzenia oficjalnych dokumentów do pracy

Kiedy składać podanie o podwyżkę?

Zanim złożysz podanie o podwyżkę, zorientuj się, w jakiej sytuacji znajduje się Twoja firma. Jeśli wiesz o jej dużych kłopotach finansowych, mniejszej liczbie zleceń, cięciach kosztów i zwolnieniach – poczekaj na lepszy moment. Niekorzystnie jest również domagać się wyższej pensji w okresie realizowania przez firmę nowych inwestycji, jak nowy zakład pracy czy uruchamianie linii produkcyjnej. Trudno spodziewać się wtedy środków na podwyżki dla pracowników.

Odpowiednie momenty na złożenie podania o podwyżkę to m.in.:

 • korzystna sytuacja finansowa firmy,
 • koniec roku finansowego w firmie. W trakcie planowania budżetu na kolejny rok dużo łatwiejsze jest wygospodarowanie funduszy na podwyżki dla pracowników,
 • sukces firmy, w który miałeś swój duży wkład,
 • odejście z pracy innego pracownika i powierzenie Ci jego obowiązków, co wiąże się z większą odpowiedzialnością,
 • zaangażowanie Cię w nowy, wymagający projekt firmowy.

Jak dobrze negocjować pensję?

Jeszcze przed złożeniem podania lub wniosku o podwyżkę zastanów się nad minimum finansowym, które będzie Cię satysfakcjonować i określ maksymalną, możliwą do uzyskania kwotę. Bezpieczne będzie wnioskowanie o 10-procentowy wzrost Twojej pensji.

Bezpośrednie negocjacje potrafią być stresujące, warto jednak podejść do nich spokojnie i wysłuchać argumentów drugiej strony. Nie należy zamykać się na propozycje szefa. Jeśli podwyżka nie jest aktualnie możliwa, dobrze jest rozpatrzeć korzyści pozapłacowe, które może zaproponować pracodawca, jak prywatna opieka medyczna, karnet sportowy czy opłacenie dodatkowych kursów lub studiów podyplomowych.

| Podwyżka – o ile procent może być większa Twoja wypłata?

Co zrobić w momencie odrzucenia wniosku o podwyżkę?

Jeśli Twój wniosek o podwyżkę zostanie odrzucony, nie traktuj tego jak osobistej porażki. Podziękuj za odpowiedź, niezależnie od tego, czy jest pozytywna, czy negatywna. W rozmowie z pracodawcą podkreśl, że rozumiesz sytuację firmy i stanowisko szefa, a także zapewnij, że odmowa nie wpłynie na zaangażowanie, z jakim będziesz wykonywać swoje obowiązki. Możesz również poprosić o ponowne rozważenie Twoich oczekiwań finansowych w przyszłości.

Dobrym rozwiązaniem po odrzuceniu podania o podwyżkę jest wyznaczenie wspólnie z pracodawcą celów, które pozwolą w przyszłości podnieść Twoją pensję, np. po weryfikacji Twojej pracy po trzech miesiącach. Poproś o pisemne potwierdzenie wspólnych ustaleń.

Jeśli jednak widzisz, że nawet czas albo zmiana obowiązków nie mają wpływu na wysokość Twojej pensji – może to dobry moment, by poszukać nowego, bardziej satysfakcjonującego finansowo wyzwania zawodowego?

| Jak negocjować wynagrodzenie?

Podanie do dyrektora o awans – podstawowe elementy pisma

Jeśli zależy Ci nie tylko na podwyżce, ale i na zajęciu wyższego stanowiska w firmie, złóż podanie o awans zawodowy, w którym oficjalnie poprosisz szefa o taką szansę. Oczywiście nie wszystkie firmy wymagają, aby tego rodzaju prośby miały formę pisemną. Jeśli jednak wiesz, że jest wymagana, przyłóż się do tego zadania jak najlepiej. Starannie dopracowana treść podania może znacząco zwiększyć Twoje szanse!

Każdy wzór podania o awans będzie zawierał kilka stałych elementów. Zadbaj, aby Twoje oficjalne pismo z prośbą uwzględniało wszystkie poniższe informacje:

 • miejscowość i data składania oficjalnego listu do dyrektora – wpisz je w prawym górnym rogu strony,
 • twoje dane – pod nazwą miejscowości i datą (z lewej strony) zamieść swoje dane – imię i nazwisko oraz aktualnie zajmowane stanowisko,
 • dane osoby decyzyjnej –  list powinien być skierowany do konkretnej osoby – zamieść jej dane po prawej stronie. Podaj nazwę stanowiska, imię i nazwisko kierownika / dyrektora oraz adres firmy,
 • nagłówek wniosku – w kolejnym wierszu umieść wyśrodkowany napis Podanie o awans,
 • treść listu – kluczowe znaczenie ma to, w jaki sposób przedstawisz swoją prośbę. Zachowaj profesjonalną postawę i opieraj się na faktach. W kolejnej części artykułu przeczytasz o tym, co konkretnie powinna zawierać treść prośby o zmianę stanowiska pracy,
 • podpis – tradycyjne zakończenie listu oficjalnego to zwrot Z poważaniem oraz imię i nazwisko.

Jak napisać prośbę o zmianę stanowiska pracy? To koniecznie zawrzyj w treści!

Dobre podanie z prośbą powinno mieć przemyślaną treść. Zadbaj o to, aby w głównej części wniosku znalazły się poniższe elementy.

 • Zwrot grzecznościowy

List oficjalny rozpoczyna się zwrotem grzecznościowym do adresata, np. Szanowny Panie Dyrektorze.

 • Nazwa stanowiska, które chcesz objąć

Napisz na przykład:

Zwracam się z prośbą o rozważenie mojej kandydatury podczas obsadzania stanowiska…

 • Uzasadnienie

Jak napisać uzasadnienie? Argumenty przemawiające za tym, że jesteś właściwym kandydatem, mają największe znaczenie. Przekonując przełożonego, powołuj się na doświadczenie i kwalifikacje zdobyte w minionych latach. Ważne, by stanowiły one odpowiedź na wymagania pracodawcy. Zanim napiszesz podanie z uzasadnieniem, zastanów się, czy podołasz wyzwaniom, z którymi będziesz się mierzyć w przyszłości. Jeśli zauważysz pewne braki, uzupełnij je. Pamiętaj, że przykłady, które przytaczasz, powinny dotyczyć Twoich kompetencji i osiągnięć. Nie próbuj wpływać na emocje szefa – taka postawa świadczy o braku profesjonalizmu.

 • Podanie – zakończenie

W zakończeniu wyraź nadzieję, że Twoja prośba spotka się z przychylnością kierownika / dyrektora. Możesz wspomnieć także o tym, że z chęcią rozwiniesz swoją argumentację w trakcie rozmowy.

Wzór podania o zmianę stanowiska pracy – przykładowa treść

Poniżej znajduje się wzór podania o awans – pomoże Ci to dopasować treść Twojego wniosku do indywidualnej sytuacji.

Zwracam się z prośbą o zmianę mojego stanowiska pracy z (aktualne stanowisko pracy) na (oczekiwane stanowisko pracy). Moją prośbę motywuję faktem, że w czasie, gdy pracowałam/em na stanowisku (aktualnie zajmowane stanowisko pracy) – uzasadnienie.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Oczywiście ten wzór wniosku o awans obejmuje tylko jego zasadniczą treść – do Twojego dokumentu dołącz także niezbędne dane osobowe, opisane szerzej w poprzedniej części.

Pamiętaj, że podanie o zmianę stanowiska pracy powinno być czytelne i przejrzyste. Wybierz prostą czcionkę, np. Times New Roman rozmiar 12, i odpowiednio sformatuj tekst. Całość wyjustuj.

Pamiętaj, że wyższemu stanowisku pracy często towarzyszy podwyżka – więc jeśli uważasz, że masz wystarczająco duże doświadczenie i kompetencje, złóż wniosek o awans zawodowy i zawrzyj w nim także prośbę o podwyższenie wynagrodzenia skonstruowaną zgodnie z wcześniej przedstawionymi wskazówkami. Uwierz w siebie i swoje możliwości – wspinanie się po szczeblach kariery oraz zwiększanie zarobków jest możliwe nawet wtedy, gdy sytuacja rynkowa pozornie temu nie sprzyja. Dbaj o swój rozwój zawodowy i korzystaj z nadarzających się okazji.