Najniższa krajowa za godzinę – wszystko, co warto wiedzieć o minimalnej stawce godzinowej

Każdego roku zmienia się gwarantowana minimalna kwota wynagrodzenia wypłacana pracownikom zatrudnionym na etat. Czy ten temat dotyczy też umów cywilnoprawnych? Jeśli pracujesz na podstawie umowy-zlecenia, również możesz czuć się bezpiecznie. Dla zleceniobiorców ustala się najniższą krajową na godzinę. Od lipca 2023 kwota netto za godzinę wynosi około 21 zł (23,50 zł brutto). Co dokładnie warto wiedzieć o tej stawce? Sprawdzamy!

Czego dowiesz się z artykułu?

• Najniższa krajowa 2023 za godzinę – co to oznacza?
• Najniższa krajowa na godzinę – kogo dokładnie dotyczy?
• Co grozi za stawkę mniejszą niż najniższa krajowa 2023 za godzinę?
• Umowa-zlecenie a najniższa krajowa na godzinę i ewidencja czasu pracy
• Ryczałt a najniższa krajowa za godzinę
• Najniższa krajowa na godzinę a praca w weekendy, niedziele niehandlowe i w nocy

Najniższa krajowa 2023 za godzinę – co to oznacza?

Minimalna stawka godzinowa to wynagrodzenie, jakie musi otrzymać za godzinę pracy osoba, która podpisała:

  • umowę o świadczeniu usług – nie myl z umową o dzieło, którego przedmiotem jest wykonanie z góry ustalonego dzieła (w tym wypadku minimalna stawka godzinowa nie obowiązuje),
  • umowę-zlecenie, która w dużej mierze dotyczy studentów wykonujących zlecenia w trakcie swojej edukacji.

Poziom najniższej krajowej za godzinę jest ściśle związany z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę i wzrasta razem z nim.

Najniższa krajowa na godzinę – kogo dokładnie dotyczy?

Gwarancja otrzymania stawki, która wynosi co najmniej najniższą krajową za godzinę, dotyczy osób:

  • niewykonujących działalności gospodarczej, zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o świadczeniu usług,
  • samozatrudnionych, osobiście prowadzących działalność gospodarczą i samodzielnie wykonujących zadania związane z umową.

Prawa do najniższej stawki godzinowej nie można się zrzec ani przenieść na inną osobę. Wypłata wynagrodzenia musi nastąpić w formie pieniężnej (nie może to być barter czy płatność w formie bonów). Bardzo ważna jest także częstotliwość wypłaty, jeśli umowa jest zawierana na okres dłuższy niż 30 dni – wypłata musi nastąpić co najmniej raz w miesiącu.

Znasz swoją stawkę godzinową i chcesz wiedzieć, ile zarobisz w ciągu jednego dnia, tygodnia, miesiąca i roku? Skorzystaj z naszego kalkulatora stawki godzinowej.

Co grozi za stawkę mniejszą niż najniższa krajowa 2023 za godzinę?

Jeśli zleceniodawca wypłaca wynagrodzenie poniżej minimalnej wartości, może spodziewać się kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, a jeśli nadal nie będzie przestrzegał ustalonej stawki – grozi mu grzywna w wysokości do 30 tys. zł.

Żeby jednak PIP zainteresował się nielegalnymi praktykami, musi otrzymać skargę od pracownika. Nie obawiaj się więc, że w związku z tego typu zgłoszeniem zostaniesz obarczony dodatkowymi obowiązkami.  Inspekcja będzie musiała sprawdzić, czy zostały złamane przepisy. Inspektor zobowiąże także zleceniodawcę do wypłaty stawki w prawidłowej wysokości.

Przeczytaj też: Pozorna likwidacja stanowiska pracy – poznaj swoje prawa

Umowa-zlecenie a najniższa krajowa na godzinę i ewidencja czasu pracy

Jeśli pracujesz na podstawie umowy-zlecenie, nie musisz prowadzić listy godzin poświęconych na każde zadanie. To obowiązek zleceniodawcy. W umowie powinna znaleźć się informacja, jak dokładnie należy przekazywać informacje o swoich roboczogodzinach. Jeśli umowa nie zawiera takiego zapisu, pamiętaj, że liczbę przepracowanych godzin należy przedstawić zanim otrzymasz wynagrodzenie. Możesz to zrobić na piśmie lub za pomocą poczty e-mail.

Ryczałt a najniższa krajowa za godzinę

Jeśli umówisz się ze zleceniodawcą na stałą wysokość wynagrodzenia za pracę, czyli wynagrodzenie ryczałtowe, również będzie konieczne prowadzenie ewidencji godzin poświęconych na realizację zlecenia. To ważne ze względu na ewentualną kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy oraz z uwagi na konieczność zapewnienia minimalnej stawki godzinowej.

Najniższa krajowa na godzinę a praca w weekendy, niedziele niehandlowe i w nocy

Istnieją sytuacje, które pozwalają pracować w wolne niedziele i w święta. Są to m.in.:

  • sytuacje, w których występuje konieczność ratowania życia,
  • prace zmianowe,
  • prace w transporcie,
  • prace w jednostkach straży pożarnej.

Za takie okresy należy się jednak rekompensata w postaci odebrania dnia wolnego lub dodatkowego wynagrodzenia. Dodatek ten wynosi 100% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy.

Czy jeśli pracujesz w systemie zmianowym lub masz nocny dyżur, przysługuje Ci dodatek za godziny nocne? Jak najbardziej! Wynosi on 20% najniższej stawki godzinowej. W lipcu 2023 taki dodatek wynosi 4,29 zł za każdą przepracowaną godzinę między 21a 7 rano.

Przeczytaj też: Praca zmianowa – ABC