Praca dla nieletnich na wakacje – jakie są wymagania i zarobki?

Jesteś rodzicem i zastanawiasz się, jakie są wymagania dotyczące zatrudnienia młodych osób? Chcesz dowiedzieć się, jak zadbać o bezpieczeństwo swojego dziecka i jakie przepisy zapewnią mu ochronę podczas pracy wakacyjnej? Przeczytaj artykuł, w którym poruszamy najważniejsze kwestie, czyli rodzaj podpisywanej umowy oraz wysokość otrzymywanego wynagrodzenia.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Czy potrzebna jest zgoda rodzica do pracy dla nieletnich?
• Jaki jest minimalny wiek brany pod uwagę przy pracy wakacyjnej dla nieletnich?
• Ile godzin może pracować młoda osoba?
• Na jaki rodzaj umowy może zostać zatrudniony nieletni?
• Ile wynosi minimalne wynagrodzenie dla nieletnich?

Czy potrzebna jest zgoda rodzica do pracy dla nieletnich?

Zgodnie z obowiązującym Kodeksem pracy młodociany to osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. roku życia. Wolno zatrudniać tylko nieletnich, którzy:

  • ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową,
  • przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

W celu podjęcia zatrudnienia osoby nieletnie potrzebują zgody rodzica lub prawnego opiekuna. W przypadku młodocianych pracowników obowiązują także inne ograniczenia. To ważne kwestie, dzięki którym jest możliwe zapewnienie młodym osobom ochrony praw i bezpieczeństwa.

| Praca sezonowa – jak dorobić w wakacje?

Jaki jest minimalny wiek brany pod uwagę przy pracy wakacyjnej dla nieletnich?

W naszym kraju minimalny wiek brany pod uwagę przy podjęciu pracy na wakacje dla nieletnich wynosi 15 lat. Zgodnie z polskim prawem, osoby w wieku 15-18 lat mogą uzyskać zatrudnienie w trakcie wakacji szkolnych lub ferii zimowych, pod warunkiem otrzymania zgody od rodziców lub opiekunów prawnych.

Jeżeli pracodawca prowadzi działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową, może zlecić wykonanie pracy lub innych zajęć zarobkowych dziecku przed ukończeniem 16. roku życia, tylko wtedy, gdy:

  • dostanie zgodę rodzica lub opiekuna dziecka,
  • uzyska zezwolenie właściwego inspektora pracy.

Praca nie może jednak kolidować z obowiązkami szkolnymi i nie powinna zagrażać zdrowiu oraz rozwojowi nieletniego.

| 4 powody, dla których warto odbyć staż

Ile godzin może pracować młoda osoba?

Jako rodzic zastanawiasz się, ile godzin będzie pracować Twoje dziecko? Według polskiego prawa młodociany nie może być zatrudniony na więcej niż 8 godzin na dobę (nieletni do 16. roku życia może pracować maksymalnie 6 godzin). Do czasu pracy wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy.  Oznacza to, że pracodawca musi udzielić młodocianemu zwolnienia od pracy w dni, kiedy odbywają się zajęcia szkolne. Zatrudniający powinien mieć zatem wiedzę, w jakich godzinach rozpoczynają i kończą się zajęcia w danym dniu.

Ponadto pracodawca nie może zatrudniać młodocianego w godzinach nadliczbowych. Istnieje również ograniczenie dotyczące pracy w nocy. Nieletni nie może wykonywać powierzonych mu obowiązków między godziną 22:00 a 6:00.

Na jaki rodzaj umowy może zostać zatrudniony nieletni?

Nieletni w Polsce mogą podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, zlecenie czy dzieło. Pierwsza opcja jest oczywiście najbardziej pożądana, ponieważ oferuje największe korzyści, takie jak ubezpieczenia społeczne czy ubezpieczenie chorobowe. Jednak w przypadku osoby, która cały czas się uczy, umowa-zlecenie również może okazać się atrakcyjnym wyjściem.

Sprawdź kalkulator wynagrodzeń, który pozwoli przeliczyć kwotę wynagrodzenia z brutto na netto oraz z netto na brutto dla wszystkich rodzajów zawieranych umów. Poznaj zalety i wady każdej z nich i dowiedz się, dla kogo dana umowa będzie najlepszym rozwiązaniem.

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie dla nieletnich?

Minimalne wynagrodzenie dla nieletnich pracowników jest obliczane w stosunku procentowym do przeciętnych miesięcznych zarobków w poprzednim kwartale. Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2023 r.* wyniosło – 7124,26 zł brutto, zatem osoba nieletnia otrzyma za:

  • I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia – 356,21 zł,
  • II rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia – 427,46 zł,
  • III rok nauki – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia – 498,70 zł,
  • przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia – 284,97 zł.

Zanim Twoje dziecko podpisze umowę, sprawdźcie dokładnie warunki zatrudnienia na czas pracy sezonowej dla nieletnich. Upewnijcie się, czy oferta pracodawcy uwzględnia przepisy dotyczące wynagrodzenia, godzin pracy itp.

Kreator CV: stwórz za darmo w 3 prostych krokach skuteczne i profesjonalne CV
Stwórz CV

* Źródło: Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-pierwszym-kwartale-2023-roku,271,40.html.