Umowa o zachowaniu poufności (NDA) – co to jest i co może grozić za jej złamanie?

W dynamicznie zmieniającym się i konkurencyjnym świecie biznesu zachowanie poufności jest niezwykle istotne dla przedsiębiorstw. Organizacje często muszą dzielić się newralgicznymi informacjami, np. tajemnicami handlowymi czy strategiami marketingowymi, aby prowadzić skuteczną współpracę ze swoimi partnerami. W takich przypadkach kluczowe znaczenie ma umowa o poufności, znana również jako NDA. Dokument chroni interesy firm i minimalizuje ryzyko finansowych konsekwencji. Co grozi za jej złamanie? Odpowiedź znajdziesz w artykule!

Czego dowiesz się z artykułu?

• Czym jest umowa o zachowaniu poufności?
• Co powinna zawierać dobrze skonstruowana umowa o poufności NDA?
• Co może grozić za złamanie umowy NDA?

Czym jest umowa o zachowaniu poufności?

Umowa o zachowaniu poufności, tzw. NDA (z ang. non-disclosure agreement), to dokument stanowiący skuteczny instrument ochrony tajemnic firmowych. Umowa NDA jest często zawierana na etapie rozpoczęcia współpracy danego przedsiębiorstwa z partnerem biznesowym czy nowym pracownikiem. Wszystko po to, aby uniknąć potencjalnych szkód wynikających z nieuprawnionego ujawnienia newralgicznych informacji, mających dużą wartość dla jednej ze stron.

| Klauzula o zakazie konkurencji – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Co powinna zawierać dobrze skonstruowana umowa o poufności NDA?

Dobrze skonstruowana umowa o zachowaniu poufności (NDA) powinna zawierać elementy, które pozwolą skutecznie zabezpieczyć interesy przedsiębiorcy. Są nimi:

  • jasne definicje kluczowych terminów, takich jak „informacje poufne” oraz „strony trzecie”. To pozwoli uniknąć nieporozumień i zapewni jednoznaczną interpretację zobowiązań obu stron;
  • zakres poufności, czyli konkretne informacje objęte umową NDA. Mogą to być tajemnice handlowe, plany biznesowe, technologie, projekty, dane klientów itp.;
  • okres obowiązywania – umowa powinna zawierać informację, na jak długo strony są zobowiązane do zachowania poufności – na czas trwania współpracy, po jej rozwiązaniu lub nawet wygaśnięciu;
  • zakaz ujawniania – umowa NDA musi jednoznacznie określać, że strony zobowiązują się nie ujawniać poufnych informacji osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony;
  • kara umowna – umowa może zawierać postanowienia dotyczące kary umownej w przypadku naruszenia poufności. Wysokość kary powinna być określona w umowie i powinna zależeć od potencjalnych strat finansowych poniesionych w wyniku naruszenia.

Sprawdź Kalkulator wynagrodzeń Pracuj.pl.

Co może grozić za złamanie umowy NDA?

Umowa NDA zazwyczaj zawiera klauzule dotyczące kar umownych. W przypadku naruszenia jakichkolwiek zapisów strona, która złamie zobowiązanie dotyczące zachowania poufności, zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. Wysokość kar zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i wrażliwość informacji objętej umową, skala szkody oraz potencjalne straty finansowe. Często jednak kary umowne opiewają na ogromne wysokości.

W chwili, gdy podpisana z pracownikiem umowa o zachowaniu poufności zostanie naruszona, może on ubiegać się w postępowaniu sądowym o zmniejszenie kary umownej. Jeżeli kwota okaże się mocno wygórowana, niekoniecznie zostanie zasądzona i może wówczas ulec zmniejszeniu.

Pamiętaj, że brak zapisu o karze umownej w umowie NDA nie oznacza braku odpowiedzialności finansowej za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z prawem, jeśli nastąpi wyciek newralgicznych danych, będziesz musiał ponieść odpowiedzialność za szkodę wynikającą ze złamania zobowiązania.

| Pracujesz na etacie? Poznaj swoje prawa i obowiązki

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat innych regulacji prawnych?
Wejdź na stronę  zarobki.pracuj.pl i sprawdzaj aktualności na rynku pracy!